Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого: Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

354801