Вісник Житомирського державного технологічного університету: Серія: економіка, управління та адміністрування

354789