Υποδομή AAI

Τα εμπλεκόμενα κομμάτια της Υποδομής AAI αποθηκεύουν πολλαπλά cookies:

  • Ο δικτυακός τόπος πιστοποίησης του Οργανισμού Προέλευσής σας. Το cookie αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό της συνεδρίας (session), το οποίο χρειάζεται για τη διατήρηση της κατάστασης πιστοποίησης σας. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο.
  • Ο εξυπηρετητής web (web server) του εκδότη/παρόχου που φιλοξενεί τους προστατευμένους πόρους που έχετε ζητήσει πρόσβαση. Το cookie αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό της συνεδρίας (session) και, ενδεχομένως, τη διεύθυνση URL που ζητήσατε πριν οδηγηθείτε στη σελίδα πιστοποίησης. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο.

Όλα τα cookies ονομάζονται επίσης και cookies συνεδρίας. Τα cookies συνεδρίας υπάρχουν μόνο για την τρέχουσα συνεδρία του προγράμματος περιήγησης (browser). Από τη στιγμή που θα κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης σας, θα διαγραφούν και θα πρέπει να πιστοποιηθείτε και πάλι από το ίδρυμά σας κατά την πρόσβαση σε κάποιον προστατευμένο πόρο.

Ναι, η Υποδομή ΑΑΙ χρειάζεται να αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, τα οποία δεν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Μόνο με τη χρήση των cookies είναι δυνατόν να διατηρηθεί η κατάσταση πιστοποίησης του χρήστη.

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν πάροχο/εκδότη, το πρόγραμμα περιήγησης (browser) σας ανακατευθύνει στο ίδρυμά σας, αφού το επιλέξετε από την λίστα με τα ιδρύματα. Μόλις συνδεθείτε επιτυχώς, θα ανακατευθυνθείτε πίσω πάροχο/εκδότη όπου πλέον θα έχετε πρόσβαση.

Το Shibboleth είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από την Υποδομή AAI.

Πηγαίνετε στο Υπηρεσίες --> Υποδομή AAI --> Συμμετέχοντες --> Συνεργάτες Ομοσπονδίας και ακολουθήστε τα URL από τη λίστα παρόχων/εκδοτών που έχετε πρόσβαση μέσω της Υποδομής ΑΑΙ.

Στην περίπτωση που δεν έχετε ιδρυματικό λογοαριασμό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ίδρυμά σας.

Πηγαίνετε στο Υπηρεσίες --> Υποδομή AAI --> Συμμετέχοντες --> Εκδότες/Πάροχοι (Συνεργάτες Ομοσπονδίας) για να δείτε μια λίστα με δικτυακές πηγές που έχετε πρόσβαση μέσω της Υποδομής ΑΑΙ.

Χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό για πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link προστατεύεται πλήρως η ιδιωτικότητα και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε κάνεναν εκδότη/πάροχο.

Πηγαίνετε στις Υπηρεσίες --> Υποδομή AAI --> Υποστήριξη / Λήψεις και στην καρτέλα "Έγγραφα" μπορείτε να βρείτε το έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές & Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών, το οποίο περιγράφει ποια δεδομένα μεταφέρονται στους εκδότες / παρόχους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης του ιδρύματός σας. Συμβουλευτείτε τη λίστα με τα γραφεία υποστήριξης.