Υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης των MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων των συμφωνιών του HEAL-Link στο Σύστημα Αυτοματισμού της Βιβλιοθήκης μου; Αν ναι, που μπορώ να βρω τα αρχεία;

Ναι, υπάρχει για όσους εκδότες διαθέτουν τα MARC Records των ηλεκτρονικών τους βιβλίων. Στο μενού “Βιβλιοθηκονόμοι”, επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τα αρχεία που χρειάζεστε (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).