Τι είναι το Shibboleth;

Το Shibboleth είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από την Υποδομή AAI.