Τι είναι το HEAL-Link;

HEAL-Link είναι o Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και αποτελείται από 43 Ιδρύματα/Μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία, τους στόχους και το έργο του HEAL-link, πατήστε εδώ.