Πώς μπορώ να βρω το ηλεκτρονικό περιοδικό που με ενδιαφέρει μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link;

Από το μενού “Ηλεκτρονικές πηγές” και επιλέγοντας το υπομενού “Ηλεκτρονικά περιοδικά” σας δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθείτε στα ηλεκτρονικά περιοδικά που καλύπτουν οι συμβάσεις που έχει συνάψει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης:
α) είτε μέσω της αλφαβητικής περιήγησης ανά τίτλο
β) είτε μέσω θεματικής κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών περιοδικών
γ) είτε μέσω του διαχωρισμού των ηλεκτρονικών περιοδικών ανά εκδότη
Επίσης, μπορείτε να εντοπίσετε το περιοδικό που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας ολόκληρο ή μέρος του τίτλου του στο πεδίο “Γρήγορη αναζήτηση” που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της πύλης του HEAL-Link.