Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link;

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link έχουν όλα τα ιδρύματα που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ο έλεγχος πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες και έτσι δεν παρέχονται ούτε είναι απαιτούμενη η ύπαρξη κωδικών πρόσβασης. Συμπερασματικά, το μόνο που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link είναι η ύπαρξη IP διεύθυνσης ενός από τα Ιδρύματα/Μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Επίσης, σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Ιδρυμάτων/Μελών, κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μπορούν να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε βρίσκονται στις συνδρομές του HEAL-Link. Για περισσότερες πληροφορίες για την Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI), πατήστε εδώ.