Προσπαθώ να κατεβάσω ένα άρθρο περιοδικού και δεν μπορώ. Δικαιούμαι ή όχι να έχω πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του άρθρου;

Τα μέλη του HEAL-Link έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών που περιλαμβάνονται στη βάση της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link μονάχα για τα έτη που αναγράφονται στην στήλη “Περίοδος πρόσβασης”. Αν το άρθρο που επιθυμείτε δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο πρόσβασης που αναγράφεται για το συγκεκριμένο περιοδικό, τότε δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο του άρθρου. Στην περίπτωση που το άρθρο που επιθυμείτε περιλαμβάνεται στην περίοδο πρόσβασης που αναγράφεται για το συγκεκριμένο περιοδικό, τότε παρακαλώ ενημερώστε μας για το πρόβλημα πρόσβασης έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με τον εκδότη για να αποκατασταθεί η πρόσβαση.