Που μπορώ να βρω τις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link;

Στο μενού “Ηλεκτρονικές πηγές” που υπάρχει στο πάνω μέρος της πύλης του HEAL-Link.