Για ποια κομμάτια της Υπηρεσίας ΑΑΙ απαιτούνται cookies και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται;

Τα εμπλεκόμενα κομμάτια της Υποδομής AAI αποθηκεύουν πολλαπλά cookies:

  • Ο δικτυακός τόπος πιστοποίησης του Οργανισμού Προέλευσής σας. Το cookie αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό της συνεδρίας (session), το οποίο χρειάζεται για τη διατήρηση της κατάστασης πιστοποίησης σας. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο.
  • Ο εξυπηρετητής web (web server) του εκδότη/παρόχου που φιλοξενεί τους προστατευμένους πόρους που έχετε ζητήσει πρόσβαση. Το cookie αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό της συνεδρίας (session) και, ενδεχομένως, τη διεύθυνση URL που ζητήσατε πριν οδηγηθείτε στη σελίδα πιστοποίησης. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο.

Όλα τα cookies ονομάζονται επίσης και cookies συνεδρίας. Τα cookies συνεδρίας υπάρχουν μόνο για την τρέχουσα συνεδρία του προγράμματος περιήγησης (browser). Από τη στιγμή που θα κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης σας, θα διαγραφούν και θα πρέπει να πιστοποιηθείτε και πάλι από το ίδρυμά σας κατά την πρόσβαση σε κάποιον προστατευμένο πόρο.