ΤΕΥΧΟΣ 2, Μάρτιος 2018

 

Σε αυτό το τεύχος:

 

Ενιαία Μηχανή Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Πηγών HEAL-Link

Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση του συνόλου των συνδρομών του HEAL-Link στην ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link (https://search.heal-link.gr) και πλέον φιλοξενεί τα αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών παλαιοτέρων ετών, τα MARC records των ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και όλες τις τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών. Η ενημέρωση του ενσωματωμένου περιεχομένου θα είναι συνεχής.

Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά φτάνει σε επίπεδο άρθρου ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία σε επίπεδο εγγραφής. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.


Πρόσφατες ενημερώσεις στο portal ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link

Τον Ιανουάριο ενεργοποιήθηκε δοκιμαστική περίοδος χρήσης (trial) της πλατφόρμας OECD iLibrary, η οποία συνοπτικά αφορά στις πηγές OECD iLibrary, UN iLibrary, Commonwealth iLibrary, Nordic Council, ITU και The WTO (World Trade Organization) iLibrary (θα ενσωματωθεί στο προσεχές διάστημα). Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 και υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης της χρήσης της και παράτασης της μέχρι το τέλος του 2018.

Στις αρχές του 2018, επικαιροποιήθηκε η βάση ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης (Open Access Journals) που περιλαμβάνονται στο portal του HEAL-Link και πλέον περιλαμβάνει περισσότερους από 11000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης των εκδοτών/διαθετών Cell Press, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERCIM, HighWire Press, Hikari Ltd., NUMDAM και Project Euclid.

Τέλος, στα πλαίσια ενημέρωσης των ιστοσελίδων των Υπευθύνων των μελών του Συνδέσμου, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και η προσθήκη των επικαιροποιημένων αρχείων με τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων των εκδοτών Emerald και Springer για τα έτη 2016 και 2017 καθώς και η προσθήκη αρχείων με τις αλλαγές και μετακινήσεις τίτλων περιοδικών για τους οποίους έχει συμφωνία ο Σύνδεσμος για το έτος 2018 (transfers, cessations κλπ).

 

Συνεργασία ΣΕΑΒ και Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» για το έργο «OpenAIRE-Advance»

Ο ΣΕΑΒ προχώρησε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» με σκοπό την υλοποίηση του έργου «OpenAIRE-Advance» (συνέχεια του «OpenAIRE») για την υποστήριξη της Ανοιχτής Πρόσβασης και των Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη.

Το «OpenAIRE-Advance», υποστηρίζοντας την τρέχουσα και επιτυχημένη υποδομή, θα προσπαθήσει να ενδυναμώσει τα Εθνικά Γραφεία Ανοιχτής Πρόσβασης (National Open Access Desks - ΝΟADs), ώστε να γίνει ένα κεντρικό μέρος της εκάστοτε εθνικής υποδομής δεδομένων, τοποθετώντας την Ανοιχτή Πρόσβαση και Επιστήμη στην εθνική ατζέντα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο ΣΕΑΒ Θα συμβάλλει στη διαχείριση των δραστηριοτήτων των Εθνικών Γραφείων Ανοιχτής Πρόσβασης (NOADs) και στη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) με την παράλληλη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ανοιχτή Πρόσβαση και την Ανοιχτή Επιστήμη.


Δημιουργία Καταθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας

Ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταθετήριου ερευνητικών δεδομένων για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Θα προσφέρεται η δυνατότητα αποθήκευσης των ερευνητικών δεδομένων κάθε επιστημονικής εργασίας που δημοσιεύεται σε εκδότες και σε ιδρυματικά καταθετήρια των μελών του ΣΕΑΒ (institutional repositories), δημιουργώντας έτσι μια υποδομή-μητρώο σε εθνικό επίπεδο όπου θα υπάρχουν όλα τα ερευνητικά δεδομένα (είτε φυσικά είτε με σύνδεσμο οπουδήποτε είναι μεταφορτωμένα) των δημοσιεύσεων των Ελλήνων ερευνητών.

Στα πλαίσια του έργου αυτού θα δίνεται πλέον η δυνατότητα εκχώρησης μονίμων διεθνών αναγνωριστικών περιεχομένου (Digital Object Identifiers - DOIs) τόσο στις επιστημονικές δημοσιεύσεις όσο και στα ερευνητικά δεδομένα, ικανοποιώντας έτσι και μια διαρκή ανάγκη των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Επίσης θα εξασφαλιστεί συνδρομή για το ORCID, το οποίο είναι ένα μητρώο μοναδικών αναγνωριστικών αριθμών για ερευνητές και ακαδημαϊκούς, υποστηρίζοντας αυτοματοποιημένα διασυνδέσεις σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους.


Διεθνής Πρωτοβουλία OA2020 του Ινστιτούτου Max Planck για την Ανοιχτή Πρόσβαση

Βασιζόμενη στη Διακήρυξη του Βερολίνου του 2003 για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση στις Θετικές και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και στην Αποστολή του 2013, η δράση OA2020 του Ινστιτούτου Max Planck είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία για την εφαρμογή της Ανοιχτής Πρόσβασης, υιοθετώντας και ενθαρρύνοντας τη μετατροπή των σημερινών συμβάσεων των επιστημονικών περιοδικών από το τρέχον μοντέλο συνδρομής (σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης επ’ αμοιβή) σε νέα μοντέλα δημοσίευσης ανοιχτής πρόσβασης. Τα μοντέλα αυτά θα επιτρέπουν την απεριόριστη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των δαπανών δημοσίευσης. Η πρωτοβουλία βασίζεται στην αρχή ότι οι ερευνητές θα πρέπει να διατηρούν τα πλήρη δικαιώματα να μοιράζονται το έργο τους και να έχουν την ελευθερία δημοσίευσης στα περιοδικά που επιλέγουν να συμμετέχουν.

Το τρέχον συνδρομητικό μοντέλο, με τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη δημοσίευσης για τους ερευνητές, είναι μη βιώσιμο και εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και τους θεμελιώδεις στόχους της ανοιχτής πρόσβασης. Οι επιστημονικές εκδόσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται με διαφανή και οικονομικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και να είναι απαλλαγμένες από τους περιορισμούς ενός παρωχημένου συστήματος διάδοσης της γνώσης.

Καθώς οι ερευνητές μας επιλέγουν όλο και περισσότερο να δημοσιεύουν με ανοιχτή πρόσβαση, προκειμένου να αυξήσουν τον αντίκτυπο των εργασιών τους, αυτό έχει δημιουργήσει επιπλέον πεδία κερδοφορίας για τους εμπορικούς εκδότες, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεξέλεγκτη.

Στις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο στο Ινστιτούτο Max Planck του Μονάχου¸ με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση Κοινοπραξιών στην εφαρμογή μοντέλων διαπραγμάτευσης ανοιχτής πρόσβασης. Το σεμινάριο αυτό ήταν μια μοναδική ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες και οι κοινοπραξίες στην προώθηση της μετατροπής της επιστημονικής επικοινωνίας από το τρέχον μοντέλο συνδρομής σε μοντέλο δημοσιεύσεων ανοιχτής πρόσβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα https://oa2020.org/


18th Southern European Libraries Link (SELL) Meeting

Η ετήσια συνάντηση των Κοινοπραξιών των Βιβλιοθηκών της Νότιας Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Μαΐου 2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι κοινοπραξιών από τη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία θα συμμετέχουν σε αυτό το κλειστό group. Στόχος της φετινής συνάντησης είναι να διαμορφωθεί μία κοινή πολιτική των χωρών της Νότιας Ευρώπης για θέματα Ανοιχτής Πρόσβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα https://www.heal-link.gr/SELL/


Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link (NILDE)

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων απευθύνεται στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που δεν αποτελούν μέλη του HEAL-Link και είναι δωρεάν. Η συμμετοχή των βιβλιοθηκών των φορέων σε αυτήν παρέχει τη δυνατότητα να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων των ηλεκτρονικών συνδρομών του Συνδέσμου, μέσω του συστήματος, για τις ανάγκες της επιστημονικής τους πληροφόρησης. Ενεργές εγγεγραμμένες βιβλιοθήκες οργανισμών: https://nilde.heal-link.gr/learn.php?inc=elenco_bib 

Η Υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) που διέπουν τις επιστημονικές εκδόσεις και πληροφοριακές πηγές, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις του HEAL-Link με τους εκδότες.

Περισσότερα: https://nilde.heal-link.gr 


ΔΙΑΔΟΣΙΣ - Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων

Η Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ, που προσφέρεται σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ, αφορά σε διαδανεισμό ιατρικών άρθρων προς τις βιβλιοθήκες των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων, οι οποίες δεν αποτελούν μέλη του HEAL-Link.

Αναπτύχθηκε και λειτουργεί με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) που διέπουν τις επιστημονικές εκδόσεις και πληροφοριακές πηγές, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις του HEAL-Link με τους εκδότες.

Περισσότερα: https://diadosis.grnet.gr 


Electronic Resources Management System (ERMS)

Το σύστημα διαχείρισης των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοιχτής Πρόσβασης ΣΕΑΒ» και απευθύνεται στους βιβλιοθηκονόμους/υπευθύνους των Ιδρυμάτων. Προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων τόσο στην «εσωτερική» διαχείριση των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ (καταχώρηση & διαχείριση τίτλων, άδειες χρήσης, συμβόλαια, κόστος, αναφορές χρήσης/αξιολόγησης, κλπ), όσο και στην υποστήριξη μιας σειράς υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες-μέλη του, προς τους βιβλιοθηκονόμους των ιδρυμάτων καθώς και προς άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο ERMS, αναμένεται να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση στατιστικών για τους εκδότες για το έτος 2017, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμες εξατομικευμένες αναφορές στατιστικών για κάθε Ίδρυμα.

Πρόσβαση για τους βιβλιοθηκονόμους από τη διεύθυνση : https://erms.heal-link.gr


Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ)

Στόχος της Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ/Shibboleth) είναι η απομακρυσμένη πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών στις συνδρομές του HEAL-Link με ένα απλό login από οπουδήποτε, με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Η υπηρεσία προσφέρεται σε αρκετούς εκδοτικούς οίκους και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθεί σε όσους εκδότες υποστηρίζουν την υπηρεσία στις πλατφόρμες τους. Δείτε εδώ τη λίστα με τους εκδότες: https://www.heal-link.gr/fedpartn_aai.php

Περισσότερα: https://www.heal-link.gr/aai.php 

Image 3 86156562 5b1d 4f7a 9056 b5075748eb45 Image 4 4ab9e39d 76b7 4ffb a93b 8722bffb0828

Γραφείο HEAL-Link, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
www.heal-link.gr - support@heal-link.gr

©2018 HEAL-Link