Τεύχος 1, Απρίλιος 2015
 Σε αυτό το τεύχος:
 • Εξελίξεις σχετικά με τα οικονομικά
 • Υποδομή ΑΑΙ: Shibboleth
 • Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων (NILDE)
 • Webinar Portico
 • OVID Support Center (για τα περιοδικά του Lippincott Williams & Wilkins και PsycARTICLES)
 • Stackly
 • HEAL-Legal

Εξελίξεις σχετικά με τα οικονομικά

Παραμένει το πρόβλημα του ελλειμματικού προϋπολογισμού για το έτος 2015, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και των Προέδρων των ΤΕΙ της 12ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατ’ εντολή της Συνόδου αυτής, έγινε (από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ, σε συνεργασία με τους Αναπληρωτές Πρύτανη του προεδρείου της Συνόδου) ενδελεχής διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης του ελλείποντος ποσού από τα ίδια τα Ιδρύματα (ΕΛΚΕ ή/και άλλες ίδιες πηγές).Το αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης κατέδειξε την αδυναμία των Ιδρυμάτων να ανταποκριθούν σε μια τέτοια λύση και αυτό γνωστοποιήθηκε και στον Υπουργό Παιδείας κατά την τελευταία έκτακτη Σύνοδο.

Επιπλέον, εστάλη σχετική επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις 5/3/2015, συνυπογραφόμενη από το πρόεδρο του ΣΕΑΒ και τον προεδρεύοντα της Συνόδου, με αίτημα την κάλυψη του συνόλου και του υπολειπόμενου προϋπολογισμού για το 2015 από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το αίτημα αυτό συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση εκπροσώπων του ΣΕΑΒ με τον Αναπληρωτή Υπουργό για την Έρευνα και την Καινοτομία καθ. Κ. Φωτάκη στις 20/3/2015, ο οποίος και ανέλαβε να το διαχειριστεί περαιτέρω. Από τη συζήτηση αυτή και τη σχετική ενημέρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, προέκυψε, ως η μόνη εφικτή λύση, η υποβολή αιτήματος από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προς το Υπουργείο Οικονομικών για αύξηση του προϋπολογισμού του εθνικού ΠΔΕ για το 2015, ώστε να καλυφθούν οι συνδρομές του HEAL-Link.

Η σχετική επίσημη απόφαση θα πρέπει να έχει ληφθεί μέχρι τα μέσα του προσεχούς Ιουνίου, δεδομένης της μετάθεσης της προθεσμίας λύσης των σχετικών συμβάσεων με τους εκδότες (optout) στο τέλος Ιουνίου 2015, από 31 Μαρτίου 2015. Με δεδομένη την εκκρεμότητα για τη διασφάλιση του συνόλου του προϋπολογισμού του 2015, όπως εκτέθηκε πιο πάνω, ο ΣΕΑΒ προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση με τους εκδότες για μετάθεση της προθεσμίας opt out στο τέλος Ιουνίου 2015. Αν μέχρι τη νέα αυτή ημερομηνία δεν εξευρεθεί το σύνολο του ποσού των συμβάσεων, οι συμβάσεις θα τερματιστούν, και φυσικά και η πρόσβαση στις πηγές. Σε αυτήν την περίπτωση ο ΣΕΑΒ θα καλύψει το 50% του συμβατικού ποσού από 01/01/2015 – 30/06/2015.

Οι περισσότεροι εκδότες δέχτηκαν τη διευθέτηση αυτή, πλην ελαχίστων, με τους οποίους ενεργοποιήθηκε ήδη η ρήτρα opt out της 31ης Μαρτίου, οπότε και δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση σε αυτούς (βλ. ανακοίνωση HEAL-Link, 02/04/2015).


 

Υποδομή ΑΑΙ: Shibboleth

Η Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ), μέσω της Ομοσπονδίας HEAL-Link, χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη και ομόσπονδη προσέγγιση, στο μέτρο που κάθε συμβαλλόμενο μέρος (ιδρύματα-μέλη, εκδοτικοί οίκοι) ελέγχει τα βήματα σχετικά με την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση των χρηστών και αυτοί που διαθέτουν τους πόρους καθορίζουν τους κανόνες πρόσβασης των μελών σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί μεταξύ των εκδοτών και του ΣΕΑΒ, καθώς και μεταξύ του ΣΕΑΒ και των μελών του.

Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες πιστοποιούνται από το ίδρυμά τους και αποκτούν εξουσιοδότηση για πρόσβαση στις πηγές του HEAL-Link από οπουδήποτε. Η υποδομή της υπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί, αλλά η προσφορά της υπηρεσίας εξαρτάται από τους εκδότες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία με τους εκδότες Elsevier, Emerald, Springer, Project Muse, Taylor & Francis, EBSCO Publishing. Αναμένεται συμφωνία με τον OVID (περιοδικά Lippincott Williams & Wilkins και PsycARTICLES). Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η σύναψη συμφωνίας με άλλους εκδότες διότι, είτε δεν προσφέρουν την υπηρεσία, είτε δεν έχουν ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα του ΣΕΑΒ.

Περισσότερα: http://www.heal-link.gr/aai.php


 

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων (NILDE)

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013), έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2013 η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, η οποία απευθύνεται σε μη-κερδοσκοπικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς που δεν είναι μέλη του HEAL-Link.

Οι Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, που δεν αποτελούν μέλη του HEAL-Link, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο των ηλεκτρονικών πηγών του. Μέσω της δικτυακής πύλης του Συνδέσμου (www.heal-link.gr) μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες για το υλικό που επιθυμούν (τίτλος περιοδικού, τίτλος άρθρου, συγγραφείς, χρονολογία έκδοσης, τόμος/τεύχος, περίληψη), αλλά δεν μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του.

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων δίνει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες και στους τελικούς χρήστες των Οργανισμών (μη κερδοσκοπικοί φορείς, χρηματοδοτούμενοι από το Δημόσιο) να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων, που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Έπειτα, το προσωπικό της Υπηρεσίας εντοπίζει το υλικό και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (NILDE), που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους).

Η Υπηρεσία λειτουργεί πιλοτικά, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς το παρόν.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://nilde.heal-link.gr/


 

Webinar Portico

Το Portico δημιουργήθηκε το 2002 και είναι μία υπηρεσία διατήρησης ψηφιακού υλικού που παρέχεται από τον ITHAKA, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αποστολή να συνδράμει, με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, στην επιστημονική κοινότητα ώστε να διατηρήσει τα επιστημονικά αρχεία και να προάγει την έρευνα και την διδασκαλία με βιώσιμους τρόπους.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και το Portico έχουν συνάψει συμφωνία από το 2006, προκειμένου να παρέχουν στα μέλη του ΣΕΑΒ υπηρεσίες ψηφιακής διατήρησης για τα ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία.

Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθεί ένα ενημερωτικό/εκπαιδευτικό webinar στις 28/04/2015, όπου θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση από την κα. Colleen Campbell (Διευθύντρια – Υπεύθυνη συμμετοχής των ιδρυμάτων και στρατηγικών συνεργασιών για την Ευρώπη) για τη λειτουργία του Portico ως εργαλείο για τη διαχείριση των συλλογών, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας και παρέχοντας λεπτομέρειες για τη χρήση του ως λύση για μόνιμη πρόσβαση σε τίτλους που έχουν διακοπεί (λόγω λύσης συμβολαίων με τους εκδότες).


 

OVID Support Center (για τα περιοδικά του Lippincott Williams & Wilkins και PsycARTICLES)

Το Κέντρο Υποστήριξης χρηστών του OVID περιλαμβάνει ερωτήσεις χρηστών που αφορούν σε βασικές πληροφορίες, τεχνικά θέματα, υποστηρικτικό υλικό, τεκμηρίωση, εργαλεία, υπηρεσίες, κτλ.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://ovidsupport.custhelp.com/


 

Stackly

Ο εκδότης Highwire Press (μέσω του οποίου ο ΣΕΑΒ έχει πρόσβαση στα περιοδικά του Project Muse) ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας μίας νέας υπηρεσίας. Πρόκειται για το Stackly (stackly.org), διαδικτυακή εργαλειοθήκη για τη συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση του επιστημονικού περιεχομένου. Επιτρέπει στους αναγνώστες να δημιουργήσουν συλλογές άρθρων μέσα από τη σελίδα του εκδότη, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγικότητα και παρέχοντας νέους τρόπους συνεργασίας. (Υπηρεσία με χρέωση)


 

HEAL-Legal

Η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα HEAL-Legal επιχειρεί να διαχειριστεί τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή νομικής πληροφόρησης στην ευρύτερη κοινότητα των Βιβλιοθηκών και να αναπτύξει μια σειρά υπηρεσιών που να παρέχονται από το Σύνδεσμο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στο σύνολο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας καθώς και στους χρήστες αυτών.

Κάποιοι από τους βασικότερους στόχους της συγκεκριμένης δράσης είναι η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα, η καλύτερη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα την ασφαλέστερη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και η εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην αντιμετώπιση και διαχείριση σχετικών θεμάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκε:

 • Ο Δικτυακός τόπος Heal-Legal (http://lib2.uom.gr/heallegal3/ ). Περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό οδηγό για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων
 • Η Υπηρεσία e-helpdesk Heal-help (http://lib2.uom.gr/healhelpdesk/index.php ) και η γνωσιακή της βάση (http://lib2.uom.gr/healhelp/index.php?)
 • Το Σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την προσφορά σεμιναρίων εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων Heal-Learn (http://lib2.uom.gr/heallearn/ )
 • Δύο σεμινάρια εκπαίδευσης βιβλιοθηκονόμων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα