Συμφωνίες Ανοιχτής Πρόσβασης

Ο ΣΕΑΒ στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης (στο εξής ΑΠ) παράλληλα με την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του συνδρομητικού υλικού των εκδοτών. Αναλυτικά:

 • Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ΑΠ στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά.
 • Συστήνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους που προβλέπονται για κάθε εκδότη, καθώς οι συμφωνίες προβλέπουν διαφορετικούς όρους δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ.
 • Προκειμένου να «ενεργοποιηθεί» η πρόβλεψη για ΑΠ, θα πρέπει ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ και συστήνεται αυστηρά η υποβολή να γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του συγγραφέα.
 • Στις περιπτώσεις που προβλέπεται απαλλαγή του κόστους δημοσίευσης για συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων, θα έχουν προτεραιότητα τα ενεργά μέλη της κοινότητας του ΣΕΑΒ, δηλ. οι συγγραφείς ή/και ερευνητές που έχουν τρέχουσα ενεργή σχέση με μέλος του ΣΕΑΒ.
 • Οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη.

Αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων χρήσης των όρων ΑΠ των συμφωνιών από συγγραφείς ή/και ερευνητές μελών του ΣΕΑΒ μπορείτε να βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Μπορείτε να αναζητήσετε τον τίτλο του περιοδικού ή να επιλέξετε έναν από τους κύριους τύπους υποστήριξης (δηλαδή περιοδικά με πλήρη απαλλαγή ή με έκπτωση) μέσω του Ευρετηρίου Επιλέξιμων Περιοδικών Ανοιχτής Πρόσβασης.

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Συμφωνία Read & Publish 3 ετών, 2019-2021. Προβλέπει τη σταδιακή πρόσβαση στην πλήρη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 70 δημοσιεύσεις ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για το συγγραφέα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 70 δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Research articles, review articles, rapid communication
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά κάθε έτους (το 2019 στα περιοδικά της 2016 Full Collection, το 2020 στα περιοδικά της 2019 Full Collection και το 2021 στα περιοδικά της 2021 Full Collection). Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC-SA και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η προδημοσίευση (preprint) μπορεί να αναρτηθεί στο ιδρυματικό αποθετήριο. Η αποδεκτή μορφή (accepted manuscript) μπορεί να κατατεθεί σε ιδρυματικό αποθετήριο, όταν γίνει η δημοσίευση, για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και μετά τους 6 μήνες για τα περιοδικά Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Ιατρικής (STM journals)
Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και 25 δημοσιεύσεις ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2021-2023
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 25 δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί τη τελική δημοσιευμένη εκδοχή του άρθρου (published pdf) για αυτο-αρχειοθέτηση (στην προσωπική του ιστοσελίδα) και για ανάρτηση σε ιδρυματικό αποθετήριο ή σε μη κερδοσκοπικό εξυπηρετητή (server) μετά την πάροδο μιας περιόδου αποκλεισμού 12 μηνών από τη δημοσίευσή του. Η πηγή δημοσίευσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται και θα πρέπει να δηλώνεται ο σύνδεσμος στη σελίδα του περιοδικού ή το DOI του άρθρου. Ο συγγραφέας δεν επιτρέπεται να αυτο-αρχειοθετεί τα άρθρα του σε δημόσια ή/και εμπορικά θεματικά αποθετήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Case Report (CRP), Data (DAT), Full-length article (FLA), Microarticle (MIC), Original software publication (OSP), Practice Guidelines (PGL), Protocol (PRO), Review article (REV-journals), Replication Studies (RPL), Short communication (SCO), Short survey (SSU), Video Article (VID)
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά εκτός των τίτλων Cell και Lancet. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η προδημοσίευση (preprint) μπορεί να κατατίθεται άμεσα στο ιδρυματικό αποθετήριο αλλά κάποια περιοδικά ενώσεων (society-owned) μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική. Συστήνουμε να ανατρέχετε κάθε φορά στην ενότητα «Οδηγός για συγγραφείς» (Guide for authors) κάθε περιοδικού για περαιτέρω πληροφορίες ενώ μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Άρθρο πλήρους περιεχομένου, δηλ. δημοσίευση που περιλαμβάνει δομημένη περίληψη, λέξεις-κλειδιά και έχει περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed), όπως research articles
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Όταν δημοσιευθεί ένα άρθρο, ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να αυτοαρχειοθετήσει τη μεταδημοσίευση και συγκεκριμένα την αποδεκτή μορφή του άρθρου (Author Accepted Manuscript) σε προσωπικό αποθετήριο, σε θεματικό αποθετήριο και σε εταιρικό ή ιδρυματικό αποθετήριο και να το καταστήσει ανοικτής πρόσβασης για μη εμπορικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς με πλήρη αναφορά (full attribution)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη.

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση στα πακέτα τίτλων ASPP και POP ALL και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτρολογία, Επιστήμη των υπολογιστών και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες λίστες περιοδικών στους παρακάτω συνδέσμους: Hybrid journals, Topical journals, IEEE Access
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Ο συγγραφέας μπορεί να μοιράζεται ή να αναρτά το υποβληθέν άρθρο του (author-submitted article) στο ιδρυματικό αποθετήριο, εάν απαιτείται. Ο εκδότης (IEEE) θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ενσωματώνοντας την ακόλουθη δήλωση για υλικό, του οποίου κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι το ΙΕΕΕ:

 

© 20XX IEEE.  Personal use of this material is permitted.  Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Open Library of Humanities (OLH) και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες ερευνητές του τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών να έχουν πρόσβαση και να δημοσιεύουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα περιοδικά που εκδίδονται από το Open Library of Humanities (OLH).

Το Open Library of Humanities (OLH) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη δημοσίευση εργασιών ανοιχτής πρόσβασης χωρίς τέλη δημοσίευσης (APCs) για τους συγγραφείς. Το OLH χρηματοδοτείται από διεθνείς κοινοπραξίες βιβλιοθηκών που υποστηρίζουν την αποστολή του να κάνει την επιστημονική δημοσίευση πιο δίκαιη, πιο προσιτή και αυστηρά διατηρημένη για το ψηφιακό μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο τύπου του OLH.

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση στο υλικό και δωρεάν δημοσιεύσεις εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για τους ερευνητές
Χρονική περίοδος: Σεπ 2019 – Αύγ 2021 (24 μήνες)
Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και δυνατότητα δημιουργίας προπληρωμένου λογαριασμού ορισμένου ποσού ετησίως για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το ετήσιο ποσό του προπληρωμένου λογαριασμού για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστα των υβριδικών περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Ο συγγραφέας μπορεί να αναρτά την αποδεκτή μορφή (accepted manuscript PDF) σε ιδρυματικό αποθετήριο με περίοδο αποκλεισμού 12 μηνών μετά την πρώτη ηλεκτρονική δημοσίευσή του. Όταν ο συγγραφέας αναρτά την αποδεκτή μορφή στο αποθετήριο, θα πρέπει να ενσωματώνει την ακόλουθη δήλωση καθώς και ένα σύνδεσμο στην εγγραφή της δημοσίευσης (version of record):

 

This is a pre-copyedited, author-produced PDF of an article accepted for publication in [insert journal title] following peer review. The version of record [insert complete citation information here] is available online at: xxxxxxx [insert URL that the author will receive upon publication here]

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Συμφωνία Read & Publish 3 ετών, 2019-2021. Προβλέπει την πρόσβαση σε 40 τίτλους περιοδικών και 63 δημοσιεύσεις ΑΠ ανά έτος χωρίς κόστος δημοσίευσης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Χημεία και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 63 δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα υβριδικά. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Δυνατότητα για άρθρο που δεν έχει δημοσιευθεί σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, να κατατίθεται μόνο στο ιδρυματικό αποθετήριο του συγγραφέα η μορφή του άρθρου που έχει γίνει αποδεκτή (accepted author form) με περίοδο αποκλεισμού 12 μηνών

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) συμμετέχει στο πρόγραμμα του SCOAP3 από το 2014 και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες ερευνητές του τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών να έχουν πρόσβαση και να δημοσιεύουν στα περιοδικά του SCOAP3 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το SCOAP3 είναι μία μοναδική σύμπραξη άνω των τριών χιλιάδων βιβλιοθηκών, σημαντικών φορέων χρηματοδότησης και ερευνητικών κέντρων σε 44 χώρες και 3 διακυβερνητικών οργανισμών. Σε συνεργασία με κορυφαίους εκδότες, το SCOAP3 έχει μετατρέψει τα πιο δημοφιλή περιοδικά στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς κόστος για τους συγγραφείς. Το SCOAP3 πληρώνει κεντρικά τους εκδότες για το κόστος παροχής ανοικτής πρόσβασης, οι εκδότες με τη σειρά τους μειώνουν τα τέλη συνδρομής σε όλους τους πελάτες τους, οι οποίοι μπορούν να κατευθύνουν εκ νέου αυτά τα κεφάλαια για να συμβάλουν στο SCOAP3. Κάθε χώρα συμβάλλει κατά τρόπο ανάλογο με την επιστημονική της παραγωγή στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Επιπλέον, τα υφιστάμενα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης υποστηρίζονται επίσης κεντρικά, αφαιρώντας κάθε οικονομικό φραγμό για τους δημιουργούς.

Οι ερευνητές μπορούν να δημοσιεύσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα περιοδικά που συμμετέχουν στο SCOAP3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν στους συγγραφείς και με άδεια CC-BY επιτρέπεται η εξόρυξη κειμένου και δεδομένων. Όλα τα άρθρα διατίθενται ως ανοιχτής πρόσβασης στις ιστοσελίδες των εκδοτών και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στο καταθετήριο του SCOAP3 για περαιτέρω διανομή.

Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα για το SCOAP3 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση στο υλικό και δωρεάν δημοσιεύσεις εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για τους ερευνητές
Χρονική περίοδος: 2014-2022
Επιστημονικό πεδίο: Φυσική υψηλής ενέργειας και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Οι συγγραφείς θα πρέπει να επικοινωνούν πρώτα με το Γραφείο του ΣΕΑΒ προκειμένου να προμηθευτούν το σχετικό εκπτωτικό κουπόνι
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η υποβληθείσα προδημοσίευση (submitted preprint version) του άρθρου μπορεί να αναρτηθεί στο ιδρυματικό αποθετήριο χωρίς περίοδο αποκλεισμού (embargo period). Η αποδεκτή μορφή του άρθρου κατόπιν ομότιμης κρίσης (accepted peer-reviewed version) υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού 12 μηνών για περιοδικά Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας (STM journals) και 24 μηνών για περιοδικά Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (SSH journals) από την ημερομηνία δημοσίευσης του τελικού άρθρου και μπορεί να αναρτηθεί σε ιδρυματικό αποθετήριο μετά την πάροδο της σχετικής περιόδου αποκλεισμού. Μπορείτε να ανατρέχετε στα εργαλεία που διαθέτει ο εκδότης για έλεγχο της περιόδου αποκλεισμού που ισχύει για κάθε περιοδικό (Author Compliance Tool) καθώς και για την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων (Wiley Online Library)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα του εκδότη, Open access options και Licensing.

 1. Ομότιμοι καθηγητές: έχουν δικαίωμα αλλά αυστηρά με χρήση της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Επίτιμοι καθηγητές: έχουν δικαίωμα υπό προϋποθέσεις και αυστηρά με χρήση της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ: έχουν δικαίωμα υπό προϋποθέσεις και αυστηρά με χρήση της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Απόφοιτοι: έχουν δικαίωμα για ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία ανακήρυξής τους.
 5. Ακαδημαϊκοί υπότροφοι και ερευνητές ορισμένου χρόνου: έχουν δικαίωμα για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους συν 6 μήνες μετά το τέλος της σύμβασης.
 6. Επιστημονικοί συνεργάτες: έχουν δικαίωμα κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης συνεργασίας με το αντίστοιχο Τμήμα, Κλινική ή/και Εργαστήριο μέλους-ιδρύματος του ΣΕΑΒ στη ΜΕΕ και εφόσον η εργασία δημοσίευσης είναι αποτέλεσμα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο μέλος-ίδρυμα του ΣΕΑΒ.
 7. Συγγραφείς ή /και ερευνητές συνεργαζόμενων μελών του ΣΕΑΒ: μόνο αν περιλαμβάνεται το ίδρυμα στη συμφωνία που έχει ο ΣΕΑΒ με τον εν λόγω εκδότη.

Σημειώσεις:

 1. Σε περιπτώσεις που κάποιος συγγραφέας/ερευνητής δεν απαντάει σε μηνύματα που του έχουν σταλεί επανειλημμένως από το ΣΕΑΒ (ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω τηλεφώνου όπου αυτό είναι δυνατό), θα θεωρείται ότι ο συγγραφέας/ερευνητής δεν ενδιαφέρεται και θα απορρίπτεται το αίτημα:
  • για απαλλαγή του κόστους δημοσίευσης μετά την πάροδο 7 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του πρώτου μηνύματος
  • για έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης μετά την πάροδο 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του πρώτου μηνύματος
 2. Η ημερομηνία αποδοχής του άρθρου από τον εκδότη (Date accepted) θα λαμβάνεται υπόψη για τις περιπτώσεις που χρειάζεται επιβεβαίωση ή/και πιστοποίηση των στοιχείων του κύριου συγγραφέα σε σχέση με το ίδρυμά του (affiliation) και τη δημοσίευσή του.